• KWS_pressemeldung_2018_06_15_conviso_smart_neue_wege_in_der_unkrautkontrolle.jpg
    CONVISO® SMART Ogräsbehandlingar

CONVISO® SMART löste problem med vildbetor

Bakgrund

Bröderna Axel, Andreas och Anders Johnsson driver tillsammans växtodling på 530 ha, varav 60 ha är sockerbetor. 5-årssnittet för sockerskörd uppgår till 11,3 ton polsocker per ha. Man använder oftast en 5-årig växtföljd bestående av höstraps, höstvete, sockerbetor, vårkorn och havre med plöjning inför sockerbetorna.

På några arrenderade fält finns rikligt med vildbetor vilket hittills har inneburit ett stort merarbete med handrensning, se bild 1. Valet att använda CONVISO® SMART-konceptet med betor som är toleranta mot herbiciden CONVISO® ONE på dessa fält 2019 och därmed möjliggöra att spruta ihjäl vildbetorna var givet.

Bild 1. Traditionell betodling med vildbetsproblem 2015. Samma fält med CONVISO® SMART-konceptet är helt fritt från vildbetor 2019. Foto: Axel Johnsson

Bild 1. Traditionell betodling med vildbetsproblem 2015. Samma fält med CONVISO® SMART-konceptet är helt fritt från vildbetor 2019. Foto: Axel Johnsson

Ogräsbehandlingar 2018

Sådden skedde 4 april och den första ogräsbehandlingen med 0,5 l CONVISO® ONE + 0,25 l Tramat + 0,5 l superolja per ha utfördes den 5 maj när mållorna hade 2 örtblad. Effekten blev mycket god mot samtliga ogräs trots kyliga förhållanden vid bekämpning. Andra behandlingen med samma preparat utfördes den 24 maj. Radrensning gjordes den 18-19 juni, men skälet till detta var att undvika kompakt jordstruktur snarare är ogräsförekomst. Axel kunde endast finna enstaka veronikaplantor efter ogräsbehandlingarna.

Bild 2. Inga vildbetor eller andra ogräs är synliga efter ogräsbehandlingarna 2019 i sorterna Smart Renja KWS och Smart Johanna KWS.

Bild 2. Inga vildbetor eller andra ogräs är synliga efter ogräsbehandlingarna 2019 i sorterna Smart Renja KWS och Smart Johanna KWS.

Stark tillväxt

Axel noterade att Conviso-behandlingarna inte alls verkade påverka betorna negativt och att de utvecklingsmässigt var före de traditionella betorna efter ogräsbehandlingen. Trots periodvis torka utvecklades betorna väl och Axel såg till att hålla blasten frisk med två behandlingar mot bladsvampar den 9 augusti och den 30 augusti (båda gångerna 0,6 l Comet Pro per ha). Vid mitt besök på fältet den 2 oktober kunde jag konstatera minimal förekomst av såväl ogräs som bladsvampar och vi grävde upp riktigt stora betor.

Bild 3. Axel med Smart Renja KWS-beta den 2 oktober. Som synes mycket god tillväxt i CONVISO® SMART-betorna.

Bild 3. Axel med Smart Renja KWS-beta den 2 oktober. Som synes mycket god tillväxt i CONVISO® SMART-betorna.

Skördenivå 2019

Conviso-betorna levererades den 29 oktober 2019. Skördenivån uppgick till 11,8 ton polsocker per ha (sockerhalt: 16,7%, renhet: 87,8%). Trots den relativt tidiga upptagningen överträffade alltså sockerskörden hos Conviso-betorna gårdens 5-årssnitt.


Framtiden

Axel konstaterar att CONVISO® SMART är ett givet val på fält med vildbetor i framtiden. Men han anser att konceptet är intressant även på andra fält. Större flexibilitet när det gäller spruttidpunkt och fördelen med en effektiv ogräsbehandling som inte påverkar betornas tillväxt negativt tål att begrunda. Dessutom sparas värdefull sprutkapacitet genom att klara ogräsen med två bekämpningar jämfört med normalt fyra vid traditionell betodling.