• KWS_pressemeldung_2018_06_15_conviso_smart_neue_wege_in_der_unkrautkontrolle.jpg
    CONVISO® SMART
    Ogräsbehandlingar

CONVISO® SMART löste Håkans problem med mållor

Bakgrund

Håkan Olsson driver växtodling på ca 300 ha på gården Stanneborg nära Harlösa. Hans betareal uppgår till 25-30 ha. Växtföljden är normalt betor, potatis, vårkorn, höstraps och höstråg. Den normala sockerskörden ligger på ca 11 ton polsocker per ha.

För 7-8 år sedan började Håkan märka att Goltix-behandlingarna tog dåligt på mållorna på en del fält. Han läste en artikel om ökad risk för metamitron-resistenta mållor när potatis och/eller majs ingår i växtföljden. Håkan tog kontakt med Agricenter på Nordic Sugar, som hjälpte till att skicka fröer av mållorna till Nederländerna för vidare undersökning. Det visade sig att hans misstanke var korrekt. Plantorna från de inskickade fröerna tålde 3-4 gånger rekommenderad dos av Goltix.

Håkans strategi mot metamitron-resistensen var att förlänga intervallen mellan betor på fälten med den här problematiken samt att vid betodling på dessa fält köra flera sprutningar med ca 1 veckas intervall. Detta hjälpte något, men när Håkan hörde talas om CONVISO® SMART-konceptet med betor som är toleranta mot herbiciden CONVISO® ONE OD blev han mycket intresserad. Han insåg att konceptet möjliggör effektiv ogräsbekämpning med endast två behandlingar även för metamitronresistenta mållor och därför bestämde han sig för att hoppa på detta koncept som en av Europas första betodlare 2018.

Ogräsbehandlingar 2018

Håkan sådde betorna den 11 april och uppkomsten blev både jämn och snabb. Den 7 maj hade mållorna 2 örtblad och det var därför dags för en första sprutning med 0,5 l CONVISO® ONE + 0,12 l Tramat per ha. Som syns på bild 1 testade Håkan produkten i kanten av vårkorn med mycket god effekt! Även mot övriga ogräs inklusive de resistenta mållorna fungerade behandlingen mycket bra. Skillnaden mot rutan utan ogräsbehandling (bild 2) var mycket tydlig.

Behandlingen med 0,5 l CONVISO® ONE + 0,12 l Tramat per ha upprepades den 17 maj. Effekten blev återigen mycket god. Det enda ogräs av betydelse som fanns kvar i fältet var gråbo. Det är dock välkänt att detta ogräs måste bekämpas i de övriga grödorna i växtföljden, eftersom inga betherbicider är effektiva mot gråbo.

Bild 5. Den 15 oktober har betorna börjat nå rätt storlek inför skörd!

Bild 5. Den 15 oktober har betorna börjat nå rätt storlek inför skörd!

CONVISO® SMART även i framtiden?

Vid mitt besök hos Håkan i mitten av oktober är blasten tack vare 2 svampbehandlingar ännu grön och betorna i god tillväxt. Som syns av bild 5 är betorna förvånansvärt stora med tanke på den relativt lilla blastmängden efter sommarens torka. Det bekräftas vid skörden i början av november då SMART JANNINKA KWS avkastar 11,5 ton polsocker per ha (drygt 60 ton rena betor med en sockerhalt på 19,03%). Håkan konstaterade redan före skörd att om avkastningsnivån är OK är hans avsikt att använda CONVISO® SMART-sorter även på fält där han inte har resistenta mållor 2019. Huvudskälen är tidsvinsten i att effektivt kunna bekämpa ogräsen med endast 2 behandlingar och den strörre flexibiliteten när det gäller tidpunkten för ogräsbehandlingarna.