• farmer in the cornfield bird's-eye view

Claus Schmoldt, Krummendeich

Claus Schmoldt från Krummendeich i Tyskland fortsätter familjetraditionen, visserligen som självständig lantbrukare, men han är väl medveten om att det är en förpliktelse att ta över familjeföretaget. Men trots allt, ibland hjälper det att titta i familjens gårdsarkiv, då även hans gammelfarfar hade bra och dåliga skördar förr.

Din kontakt

Stephan Krings
Stephan Krings
Head of Global Marketing and Communications
Skicka epost
KONTAKT