• farmer in the cornfield bird's-eye view

Denise Richers, Elze

Vad som skiljer Denise Richers från alla andra jordbrukare är att hon faktiskt inte är bonde ännu. Men förutsättningarna för att bli en är de bästa. Hon har inte bara växt upp på sina föräldrars gård i Niedersachsen, hon studerar också lantbruksvetenskap i Göttingen. För henne betyder yrket att man ser exakt vad man har åstadkommit. Resultatet av arbetet är direkt synligt. Kanske är det ett av skälen till att hon känner anknytning inte bara till regionen, utan även till familjejordbruket. Denise Richers är angelägen att fortsätta familjetraditionen, vad som än händer inom jordbruket.

Din kontakt

Stephan Krings
Stephan Krings
Head of Global Marketing and Communications
Skicka epost
KONTAKT