• farmer in the cornfield bird's-eye view

Heiko Kaiser, Mainleus

Heiko Kaiser är från Mainleus i Tyskland och är anställd på sin föräldragård. Han kommer att ta över familjeföretaget någon gång inom den närmaste framtiden. Han jobbar dock redan som om han vore oberoende och självförsörjande. Särskilt under svåra år är det viktigt att vara självförsörjande.

Din kontakt

Stephan Krings
Stephan Krings
Head of Global Marketing and Communications
Skicka epost
KONTAKT