• farmer in the cornfield bird's-eye view

Marten Mougin, Thelkow

Marten Mougin från Thelkow är en lantbrukare med övertygelse. Han växte upp på en gård i Ost-Holstein, Tyskland och vet därför hur viktigt det är att balansera de dagliga utmaningarna med familjelivet. Det är just dessa oförutsägbara utmaningarna som gör att han känner sig oberoende.

Din kontakt

Thilo Resenhoeft
Thilo Resenhoeft
Skicka e-post
KONTAKT