• farmer in the cornfield bird's-eye view

Stephanie Schlecht, Großröda

Denise Richers från Elze i Tyskland studerar lantbruk. Hon känner en stark anknytning till regionen och framförallt familjens gård. Som dotter till en oberoende lantbrukare vill Denise Richers fortsätta denna familjetradition

Din kontakt

Max Goerner
Max Goerner
Lead of Corporate/Strategic Communications
Global Marketing and Communications
Skicka e-post
KONTAKT