• farmer in the cornfield bird's-eye view

Stephanie Schlecht, Großröda

Denise Richers från Elze i Tyskland studerar lantbruk. Hon känner en stark anknytning till regionen och framförallt familjens gård. Som dotter till en oberoende lantbrukare vill Denise Richers fortsätta denna familjetradition

Din kontakt

Thilo Resenhoeft
Thilo Resenhoeft
Skicka e-post
KONTAKT