HOSTINE

Top-5 avkastare i södra Sverige

  • Hög avkastning
  • Lämpad för senare sådd med kraftig hösttilväxt
  • Mycket låg sjukdomsmottaglighet

Egenskaper

Källa: SLU fältförsök och KWS interna sortprovning.

Din kontaktperson Nils Yngveson

Nils Yngveson
Nils Yngveson
Finland, Norge, Sverige - Stråsäd - Raps - Ärter
Skicka epost
KONTAKT