HOSTINE

Högavkastande hybridsort

  • Hög råfett-avkastning
  • Lämpad för senare sådd med kraftig hösttilväxt
  • Mycket låg sjukdomsmottaglighet

Egenskaper

Källa: SLU fältförsök och KWS interna sortprovning.

Produktblad HOSTINE

Titta även på ...

Visa filter
Resultat

Din kontaktperson Claus Nymand

Claus Nymand
Claus Nymand
Finland, Norge, Sverige - Stråsäd - Raps - Ärter
Tel .: +45 2422 3057
Skicka epost
KONTAKT