KWS BINNTTO

Sveriges stråstyvaste råg

  • Marknadens stråstyvaste sort
  • Pollen-Plus skydd mot mjöldryga
  • Utmärkt lämpad för konceptodling

Egenskaper

Källa: Såvida inget annat anges under "Avkastning" är alla uppgifter hämtade från SLU, Växtproduktionsekologi, seriesammanställning 2014 - 2018.

Produktblad KWS BINNTTO

Din kontaktperson Nils Yngveson

Nils Yngveson
Nils Yngveson
Finland, Norge, Sverige
Skicka epost
KONTAKT