KWS LIVADO

Sveriges friskaste råg

  • Marknadens friskaste råg
  • Pollen-Plus skydd mot mjöldryga
  • Mycket säkert falltal

Egenskaper

Källa: SLU, Växtproduktionsekologi, 2015 - 2019 och BSA (DE)

Produktblad KWS LIVADO

Din kontaktperson Nils Yngveson

Nils Yngveson
Nils Yngveson
Finland, Norge, Sverige - Stråsäd - Raps - Ärter
Skicka epost
KONTAKT