KWS LIVADO

Sveriges friskaste råg

  • Marknadens friskaste råg
  • Pollen-Plus skydd mot mjöldryg
  • Mycket säkert falltal

Egenskaper

Källa: Såvida inget annat anges under "Avkastning" är alla uppgifter hämtade från SLU, Växtproduktionsekologi, seriesammanställning 2014 - 2018.

Produktblad KWS LIVADO

Din kontaktperson Nils Yngveson

Nils Yngveson
Nils Yngveson
Finland, Norge, Sverige
Skicka epost
KONTAKT