KWS SERAFINO

Sveriges högst avkastande råg

  • Marknadens högst avkastande råg
  • Pollen-Plus skydd mot mjöldryga
  • Sorten för den intensiva rågodlingen

Egenskaper

Källa: Såvida inget annat anges under "Avkastning" är alla uppgifter hämtade från SLU, Växtproduktionsekologi, seriesammanställning 2014 - 2018.

Produktblad KWS SERAFINO

Din kontaktperson Nils Yngveson

Nils Yngveson
Nils Yngveson
Finland, Norge, Sverige
Skicka epost
KONTAKT