KWS TAYO

Sveriges högst avkastande hybridråg

  • Superavkastande hybridråg
  • Pollen-Plus skydd mot mjöldryga
  • Frisk sort för låga insatser

Egenskaper

Källa: Fältförsök, sortprovning (SE).

Din kontaktperson Claus Nymand

Claus Nymand
Claus Nymand
Finland, Norge, Sverige - Stråsäd - Raps - Ärter
Tel .: +45 2422 3057
Skicka epost
KONTAKT