KWS TAYO

Sveriges högst avkastande råg

  • Ny superavkastande hybridråg
  • Pollen-Plus skydd mot mjöldryga
  • Frisk sort för låga insatser

Egenskaper

Källa: Såvida inget annat anges under "Avkastning" är alla uppgifter hämtade från SLU, Växtproduktionsekologi, seriesammanställning 2014 - 2018.

Produktblad KWS TAYO

Din kontaktperson Nils Yngveson

Nils Yngveson
Nils Yngveson
Finland, Norge, Sverige
Skicka epost
KONTAKT