KWS VINETTO

Stråstyv högavkastare

  • Mycket stråstyv sort
  • Pollen-Plus skydd mot mjöldryga
  • Lämpar sig väl för konceptodling

Egenskaper

Källa: Såvida inget annat anges under "Avkastning" är alla uppgifter hämtade från SLU, Växtproduktionsekologi, seriesammanställning 2014 - 2018.

Produktblad KWS VINETTO

Din kontaktperson Nils Yngveson

Nils Yngveson
Nils Yngveson
Finland, Norge, Sverige
Skicka epost
KONTAKT