• 201406_KWS-Roggen_1035.jpg
  Råg vid utfodring

Hybridråg - ett högkvalitativt foder!

Genom att använda råg i ditt foder bidrar du till djurskydd och hälsa med hög prestanda. DLG rekommenderar upp till 50 % råg i grisgödning och upp till 4 kg per dag eller 40 % i koncentrerat foder vid utfodring av mjölkboskap.

Vad erbjuder råg som foder?

 • Högt energiinnehåll (MJ) per hektar
 • Högt lysinhalt i råproteinet
 • Butyrat - från råg - bidrar till minskad salmonella
 • Butyrat - från råg - sänker skatol-inducerad galtlukt
 • Produktsäkerhet tack vare låg fusarium-känslighet
 • Minskad risk för mjöldryga tack vare PollenPlus®-teknik

Fördel för grödan:

 • Låga produktionskostnader
 • Hög kväveeffektivitet (kg N per 100 kg spannmål)
 • Den högsta avkastningspotentialen av alla spannmål

Två tredjedelar av den tyska rågskörden används som foder - förlita dig på beprövade och regionala foder!
Dr Andreas von Felde, Chef för KWS Product Management International Food/Feed

Din kontaktperson Ken Brink

Ken Brink
Ken Brink
Ansvarig för majs i Sverige
Tel .: +45 2155 2712
Skicka epost
KONTAKT