KWS CHRISSIE

En ny stjärna på malthimlen

  • Mycket hög avkastningsnivå
  • Nematodresistent
  • Framtidens maltkorn

Egenskaper

Källa: SLU, Växtproduktionsekologi, seriesammanställning 2015 - 2019.

Din kontaktperson Nils Yngveson

Nils Yngveson
Nils Yngveson
Finland, Norge, Sverige - Stråsäd - Raps - Ärter
Skicka epost
KONTAKT