KWS CHRISSIE

En ny stjärna på malthimlen

  • Mycket hög avkastningsnivå
  • Nematodresistent
  • Framtidens maltkorn

Egenskaper

Källa: SLU, Växtproduktionsekologi, seriesammanställning 2015 - 2019.

Din kontaktperson Claus Nymand

Claus Nymand
Claus Nymand
Finland, Norge, Sverige - Stråsäd - Raps - Ärter
Tel .: +45 2422 3057
Skicka epost
KONTAKT