KWS CHRISSIE

En ny stjärna på malthimlen

  • Mycket hög avkastningsnivå
  • Nematodresistent
  • Framtidens maltkorn

Egenskaper

Källa: Såvida inget annat anges under "Avkastning" är alla uppgifter hämtade från SLU, Växtproduktionsekologi, seriesammanställning 2014 - 2018.

Din kontaktperson Nils Yngveson

Nils Yngveson
Nils Yngveson
Finland, Norge, Sverige
Skicka e-post
KONTAKT