KWS IRINA

Marknadens säkraste maltkorn

  • Säker avkastning och avsättning
  • Marknadens bästa stråegenskaper
  • mlo-resistent = resistent mot mjöldagg

Egenskaper

Källa: Såvida inget annat anges under "Avkastning" är alla uppgifter hämtade från SLU, Växtproduktionsekologi, seriesammanställning 2014 - 2018.

Produktblad KWS IRINA

Din kontaktperson Nils Yngveson

Nils Yngveson
Nils Yngveson
Finland, Norge, Sverige
Skicka epost
KONTAKT