KWS IRINA

Marknadens säkraste maltkorn

  • Säker avkastning och avsättning
  • Marknadesn bästa stråegenskaper
  • mlo-resistent = resistent mot mjöldagg

Egenskaper

Källa: Fältförsök, sortprovning. SE

Din kontaktperson Claus Nymand

Claus Nymand
Claus Nymand
Finland, Norge, Sverige - Stråsäd - Raps - Ärter
Tel .: +45 2422 3057
Skicka epost
KONTAKT