KWS IRINA

Marknadens säkraste maltkorn

  • Säker avkastning och avsättning
  • Marknadens bästa stråegenskaper
  • mlo-resistent = resistent mot mjöldagg

Egenskaper

Källa: SLU, Växtproduktionsekologi, seriesammanställning 2015 - 2019.

Produktblad KWS IRINA

Din kontaktperson Nils Yngveson

Nils Yngveson
Nils Yngveson
Finland, Norge, Sverige
Skicka epost
KONTAKT