KWS ORBIT

Sort med förbättrad kärnkvalitet

  • God vinterhärdighet
  • Riktigt hög avkastning
  • Ger mycket halm

Egenskaper

Källa: Såvida inget annat anges under "Avkastning" är alla uppgifter hämtade från SLU, Växtproduktionsekologi, seriesammanställning 2014 - 2018.

Produktblad KWS ORBIT

Din kontaktperson Nils Yngveson

Nils Yngveson
Nils Yngveson
Finland, Norge, Sverige
Skicka e-post
KONTAKT