CUBUS

Robust höstvete för senare sådd

  • Robust, konstant avkastande
  • Lämplig för normal till sen sådd
  • Tidigt mognande

Avkastningskomponente 24 sortförsök

2017 - 2019 från område A - F i Sverige

Egenskaper

Källa: SLU, Växtproduktionsekologi, seriesammanställning 2015 - 2019.

Produktblad CUBUS

Din kontaktperson Claus Nymand

Claus Nymand
Claus Nymand
Finland, Norge, Sverige - Stråsäd - Raps - Ärter
Tel .: +45 2422 3057
Skicka epost
KONTAKT