JULIUS

Sveriges säkraste höstvetesort

  • Utmärkt vinterhärdighet
  • Säker avkastning och avsättning
  • Säker kärnkvalitet

Avkastningskomponenter 24 sortförsök

2017 - 2019 från område A - F i Sverige

Egenskaper

Källa: SLU, Växtproduktionsekologi, seriesammanställning 2015 - 2019.

Produktblad JULIUS

Din kontaktperson Nils Yngveson

Nils Yngveson
Nils Yngveson
Finland, Norge, Sverige
Skicka epost
KONTAKT