JULIUS

Sveriges säkraste höstvetesort

  • Utmärkt vinterhärdighet
  • Säker avkastning och avsättning
  • Säker kärnkvalitet

43 försök (2012 – 2018)

KWS-SE-JULIUS-infographic-foersoek.jpg

Egenskaper

Källa: Såvida inget annat anges under "Avkastning" är alla uppgifter hämtade från SLU, Växtproduktionsekologi, seriesammanställning 2014 - 2018.

Produktblad JULIUS

Din kontaktperson Nils Yngveson

Nils Yngveson
Nils Yngveson
Finland, Norge, Sverige
Skicka epost
KONTAKT