KWS AHOI

Tidighet och kvalitet

  • Vinterhärdig för tufft klimat
  • Tidig sort, lämlig innan oljeväxter
  • Kvarnkvalitet inbyggd

Egenskaper

Källa: Såvida inget annat anges under "Avkastning" är alla uppgifter hämtade från SLU, Växtproduktionsekologi, seriesammanställning 2014 - 2018.

Produktblad KWS AHOI

Din kontaktperson Nils Yngveson

Nils Yngveson
Nils Yngveson
Finland, Norge, Sverige
Skicka epost
KONTAKT