KWS AHOI

Tidighet och kvalitet

  • Vinterhärdig för tufft klimat
  • Tidig sort, lämlig innan oljeväxter
  • Kvarnkvalitet inbyggd

Avkastningskomponenter 24 sortförsök

2017 - 2019 från område A - F i Sverige

Egenskaper

Källa: SLU, Växtproduktionsekologi, seriesammanställning 2015 - 2019.

Produktblad KWS AHOI

Din kontaktperson Nils Yngveson

Nils Yngveson
Nils Yngveson
Finland, Norge, Sverige
Skicka epost
KONTAKT