KWS CARUSUM

  • Högavkastande vårvete me allra högsta kärnkvalité
  • Mycket friskt bladverk
  • Stabilt och högt falltal

Egenskaper

Din kontaktperson Claus Nymand

Claus Nymand
Claus Nymand
Finland, Norge, Sverige - Stråsäd - Raps - Ärter
Tel .: +45 2422 3057
Skicka epost
KONTAKT