KWS EMERICK*

  • Högavkastande brödvete av högsta kärnkvalité
  • Utmärkt kväveutnyttjande
  • Sjukdomsresistens i toppklass

Egenskaper

* KWS Emerick är endast porovad 1 år, 2023.

Din kontaktperson Claus Nymand

Claus Nymand
Claus Nymand
Finland, Norge, Sverige - Stråsäd - Raps - Ärter
Tel .: +45 2422 3057
Skicka epost
KONTAKT