KWS KERANKUM

Silofyllare för utfodring

  • Mycket hög avkastning
  • Mycket stråstyv
  • Mycket frisk

Egenskaper

Källa: Fältförsök, sortprovning (SE).

Din kontaktperson

Claus Nymand
Claus Nymand
Finland, Norge, Sverige - Stråsäd - Raps - Ärter
Tel .: +45 2422 3057
Skicka epost
KONTAKT