KWS KERRIN

Marknadens högsta avkastning

  • Sveriges nya fodervete
  • God vinterhärdighet
  • Resistent mot röd vetemygga

Egenskaper

Källa: Såvida inget annat anges under "Avkastning" är alla uppgifter hämtade från SLU, Växtproduktionsekologi, seriesammanställning 2014 - 2018.

Produktblad KWS KERRIN

Din kontaktperson Nils Yngveson

Nils Yngveson
Nils Yngveson
Finland, Norge, Sverige
Skicka epost
KONTAKT