KWS SPINDRIFT

Ny högavkastande vårvetesort

  • Mycket hög avkastning
  • Framtagen för svensk kvarn
  • Särskilt lämplig för södra Sverige

Egenskaper

Källa: Såvida inget annat anges under "Avkastning" är alla uppgifter hämtade från SLU, Växtproduktionsekologi, seriesammanställning 2018.

Produktblad KWS SPINDRIFT

Din kontaktperson Nils Yngveson

Nils Yngveson
Nils Yngveson
Finland, Norge, Sverige - Stråsäd - Raps - Ärter
Skicka epost
KONTAKT