KWS SPINDRIFT

Ny högavkastande vårvetesort

  • Mycket hög avkastning
  • Framtagen för svensk kvarn
  • Särskilt lämplig för södra Sverige

Egenskaper

Källa: Såvida inget annat anges under "Avkastning" är alla uppgifter hämtade från SLU, Växtproduktionsekologi, seriesammanställning 2018.

Produktblad KWS SPINDRIFT

Din kontaktperson Nils Yngveson

Nils Yngveson
Nils Yngveson
Finland, Norge, Sverige
Skicka epost
KONTAKT