• zuckerruebenbestand.jpg
    Kvalita osiva cukrové řepy

Kvalita osiva u cukrové řepy – testování kvality a ošetření osiva systémem EPD

Už od počátku je naším cílem nejen dodržení normovaných parametrů, nýbrž jejich překonávání.

Pro dosažení tohoto cíle jsme provedli mnoho studií a analýz během každé fáze výroby osiva a pro každou tuto fázi a partii osiva si stanovili velký počet parametrů, kterých musí být dosaženo.

EPD (Early Plant Development)
– pro lepší vzcházení a časný vývoj

Klíčení je jednou z kritických fází ve vývoji cukrové řepy. Zde se pokládá základ budoucího úspěšného růstu. Pro lepší ochranu vzcházející cukrové řepy před negativními vlivy prostředí (jako jsou škůdci, mráz, půdní škraloup) společnost KWS vyvinula inovativní proces ošetření osiva „EPD – časný vývoj rostliny“.

EPD znamená

• Rychlejší klíčení

• Rychlé a homogenní vzejití rostliny

• Rychlý vývoj listového aparátu řepy

• Efektivní využívání fotosyntézy

• Rychlý a rovnoměrnější vývoj mladých rostlin

• Homogenní plodiny

• Předpoklad vysoké kvalita plodiny

Postup EPD

• Výroba osiva specificky podle parametrů dané partie

• Zlepšení vlastností obalu osiva

• Originální postup výroby osiva
a peletizace

• Kontrola každé partie osiva pomocí nejnovější technologie pro dosažení nejvyšší kvality.

EPD podporuje

• Potlačení dormance – klidového stavu

• Absorpci vody řepnou peletou
a perikarpem semene

• Aktivaci metabolismu embrya

EPD nabízí ještě více výhod v:

Překonání nepříznivých podmínek pro klíčení, jako je předčasné setí do chladných teplot nebo půdní škraloup. Zde osivo EPD vykazuje jasné výhody.

Přehled testů kvality osiva cukrové řepy

Rozhodující testování kvality pro vás jakožto zemědělce:

1. Klíčivost
Testy klíčení za různých podmínek (v závislosti na fázi výroby osiva - nahá osiva mají jiné podmínky než obalená), s konečným odečtem nebo postupně ve více termínech.

2. Energie klíčení
Testování energie klíčení ve standardizovaných polních podmínkách.

3. Do prodeje se dostane jen to nejlepší!
Pro dosažení špičkové kvality musíme v jednotlivých výrobních krocích akceptovat ztráty:

Krok 1: Sklizeň osiva na množitelských plochách (100 %)

Krok 2: Čištění osiva ještě v množitelské oblasti (60 % ztráta)

Krok 3: Zpracování osiva v Einbecku (20 % ztráta)

Krok 4: Obalování osiva

Ztráty celkem: 80 %

Konečný výtěžek: 20 % ze sklizeného výnosu

Najděte svého obchodního zástupce