• Lab-discussing.jpg
    INITIO

    Ochranou a podporou rostlin v raném stádiu růstu pokládáme základy pro jejich následný optimální vývoj vedoucí k úspěšné sklizni.

INITIO vykazuje na první pohled lepší vývoj kořenů, absorpci živin a růst za chladných podmínek (<12 ° C).

Zajistí klíčení za chladných podmínek

Po 10 dnech v klimatizovaném boxu při 12 °C byl nárůst biomasy rostlin z osiva ošetřeného INITIO dvojnásobný.

Stabilnější a robustnější rostliny

V časném stádiu vývoje vykazovaly rostliny z osiva ošetřeného přípravkem INITIO rovnoměrnější růst a za běžných podmínek měly hmotnost vyšší o více než 12 % oproti kontrole. V případě stresu z chladu měly rosltiny v průměru o více než 25 % vyšší hmotnost oproti kontrole.

Pro více informací můžete kontaktovat:

Ing. Petr Růžička
Ing. Petr Růžička
jednatel společnosti
Poslat e-mail
Ing. Josef Maňásek, Ph.D.
Ing. Josef Maňásek, Ph.D.
produktový manažer pro kukuřici a řepku
Poslat e-mail