• saatgut_tuete_0808_kws_1622_r.jpg
    Moření kukuřice

Moření osiva kukuřice – základ vašich zdravých porostů!

Moření osiva je cílené opatření, které zajistí vysoké a vyrovnané vzcházení rostlin.

Poškození ptactvem, patogeny a půdou přenášenými houbovými chorobami jsou nevítanými jevy pro každého zemědělce. Aby tyto problémy nezpůsobovaly žádné ztráty na výnosech, chrání KWS svá osiva standardním mořením fungicidy MAXIM XL, 035 FSI nebo TMTD proti napadení houbami a plísněmi. Kromě toho lze na požádání získat osiva ošetřená insekticidním přípravkem FORCE 20 CSna ochranu proti drátovcům
a larvám bázlivce kukuřičného.

Schématický pohled na mechanismus účinku moření osiva (zjednodušený)

Zdroj: Bayer CropScience

Zdroj: Bayer CropScience

Ošetření osiva povolená v Německu:

Zdroj: BVL, verze: 02.11.2017


Obchodní název

Doba platnosti povolení

Aktivní

Zamýšlené použití

MAXIM XL

30. 06. 2018

Fludioxonil + Metalaxyl-M

Fungicid

Aatiram 65

31. 12. 2019

Thiram

Fungicid

TMTD 98% Satec

31. 12. 2020

Thiram

Fungicid

FLOWSAN FS

30. 04. 2018

Thiram

Fungicid, repelent, prevence poškození volné přírody

Mesurol liquid

31. 07. 2019

Methiocarb

Insekticid, repelent, prevence poškození volné přírody