• 160707_imagefotos_kws_023.jpg
    Izbor hibrida kukuruza

Izbor hibrida kukuruza

Izbor hibrida predstavlja jedan od najvažnijih činilaca koji utiče na prinos i kvalitet kukuruza.

U poređenju sa drugim usevima, prilikom uzgoja kukuruza primenjuje se manje mera za razvoj biljke. Đubrenje i mere zaštite biljke u različitim periodima utiču na rast biljke kod mnogih useva, dok je za gajenje kukuruza uobičajena relativno mala primena mera za zaštitu biljke.

Takođe se manje koriste brzodelujuća đubriva.

Zbog prethodno navedenog, veoma su važne osobine izabranog hibrida kukuruza.

Izvor: KWS SAAT SE & Co. KGaA

Izvor: KWS SAAT SE & Co. KGaA

Izbor hibrida – šta je zaista važno?

Da biste pronašli idealan hibrid za svoje potrebe, lokacija i operativni zahtevi se moraju ispitati do najmanjih detalja.

Činioci za izbor hibrida

Mnogi činioci imaju ulogu u izboru hibrida. Na primer, pojedini hibridi imaju različite osobine, kao što je vreme sazrevanja, i mogu se pojedinačno ispitati u pogledu lokacije i zahteva.

Odlučujući činioci za izbor hibrida:

Svojstva hibrida kukuruza su brojna i raznovrsna. Izbor hibrida obuhvata određivanje ključnih činilaca za uspešno gajenje u određenoj proizvodnji.

Izvor: KWS SAAT SE & Co. KGaA

Izvor: KWS SAAT SE & Co. KGaA

1. Kriterijum za izbor hibrida – pitanje lokacije

Šta treba da razmotrite kada je u pitanju lokacija

Treba da se razjasne sledeći činioci vaše lokacije:


  • Toplota u periodu rasta
  • Toplota zemljišta u proleće
  • Dostupnost vode
  • Pojava bolesti
  • Zalihe hranljivih materija

Pitanje lokacije – pitanje izbora hibrida

Pored toga, pomoću izbora hibrida može se pojedinačno odgovoriti na datum i mesto žetve. Ovde pročitajte o tome koji se hibridi izdvajaju u pogledu zrelosti i otkrijte koji su hibridi pogodne za vašu proizvodnju!

2. Kriterijum za izbor hibrida – namena

Šta treba da razmotrite kada je u pitanju namena

Pored razlika između hibrida, treba uzeti u obzir i različite kategorije namene.

Bilo da se kukuruz koristi za silažu, dobijanje zrna ili za proizvodnju energije – svaka kategorija namene zahteva određene osobine izabranog hibrida.

Saznajte koji su kriterijumi od presudnog značaja za svaku od kategorija namene! Pored toga, izborom hibrida može se pojedinačno reagovati na datum i mesto žetve; npr., raniji datum žetve ili fleksibilna upotreba.

Optimalni izbor hibrida obuhvata visok kvalitet semena i profesionalnu zaštitu semena. Pročitajte šta sve kompanija KWS čini kako bi osigurala vaš uspeh.

Da li ste pronašli odgovarajući hibrid i sada želite da utvrdite potrebnu količinu semena? Naš Kalkulator za izračunavanje količine semena za setvu pomoći će vam u ovome!

Pronađite svog konsultanta