Upravljanje Nematodama

Ukoliko u vašem polju imate problema sa nematodama ciste repe (Heterodera schachtii), trebali biste u sledećoj setvi šečerne repe da smanjite gustinu naseljenosti ovog patogena u najvećoj mogućoj meri. Smanjenje možete postići održavanjem pravilnog plodoreda, izbegavanjem dodatnih biljaka domaćina i gajenjem useva koji smanjuju pojavu Nematode.

Ova će simulacija započeti s predusevima, šećernom repom i niskom do umerenom početnom pojavom Nematoda.

Prvo kliknite na "+", a zatim odaberite rotacijske useve i sastavite svoj uobičajeni plodored. Ako je potrebno, izvršite izmene kako biste smanjili nivo populacije nematoda.

Ako gustina populacije Nematoda uđe u crveno područje, plodored se mora izmeniti.

Plodored

Ovde možete odabrati plodored kako biste odredili nivo moguće populacije Nematoda.

Da li želite da planirate proizvodnju u dužem vremenskom intervalu?

Da li želite da preslikate kompletni plodored kako biste ograničili populaciju Nematoda? Ako želite prijavite se na naš besplatni myKWS.

01.

Usevi

Odaberite usjev.

 • RZ Šećerna repa, osetljive sorte U gajenju osetljivih sorti šećerne repe moguće je veliko povećanje populacije cisti nematoda. Za područja s potvrđenim prisustvom nematoda i za sumnjiva područja odaberite sortu tolerantnu na nematode.
 • RZ#NT Šećerna repa, tolerantne sorte Prinos svog useva možete osigurati odabirom sorte šećerne repe tolerantne na nematode. Ove sorte podnose zaraze cistama nematoda. Nastanak nematoda izrazito je manje nego kod osetljivih sorti.
 • Žitarice
 • Krompir
 • Ozima uljana repice Repica je, kao krstašica, biljka domaćin za ciste nematode repe. Ako integrišete usev uljane repice u rotaciju useva šećerne repe, posebno biste trebali biti svesni pogodnosti uljane repice kao domaćina nematodama. Da biste izbegli širenje nematoda, izračunajte optimalno vreme za njihovu kontrolu pomoću sume toplotnih jedinica.
 • Samonikla uljana repica
 • Samonikla uljana repica - nekontrolisana Uljana repica nudi dobre mogućnosti za širenje cista nematode repe. Stoga je posebna važnost pravovremena kontrola uljane repice. Da biste izbegli širenje nematoda, možete izračunati optimalno vreme za njihovu kontrolu pomoću sume toplotnih jedinica. Upotrebite ovaj element tek nakon što prvi put odaberete usev uljane repice i odlučite između „kontrolisano u dobrom vremenu“ ili „nekontrolisano“.
 • Kukuruz
 • Vrste kupusnjače Budući da su ove vrste dobri domaćini cista nematoda repe, treba očekivati veliko širenje nematoda kada se ove vrste integrišu u plodoredu za šećernu repe.
 • RESISTENT Međuusevi nepodesni za razvoj nematoda - dobro razvijeni U ove međuuseve spada rezistentna bela slačica i mix raznih kultura. Gajenje ovih useva pomaže u izbegavanju razvoja populacija nematoda u uskim rotacijama repe i/ili doprinosi smanjenju populacije nematoda. Uspešna kontrola zahteva intenzivno prodiranje u koren u zemljište. Dakle, dobar razvoj nepodesnih međuuseva kontroliše nematode. Preduslovi za dobar razvoj ovih useva su pravovremena setva, optimalna priprema i dobra zaliha vode i hranjivih sastojaka.
 • RESISTENT Međuusevi nepodesni za razvoj nematoda - malo razvijeni Gajenje ovih useva pomaže u izbegavanju nakupljanja velike brojnosti cista nematoda u uskim rotacijama repe i/ili doprinosi smanjenju brojnosti populacije. Uspešna kontrola zahteva intenzivno prodiranje korena u zemljište. Ako je nepodesni usev zaseje prekasno ili prerano, ili se zbog uslova rasta ili vremenskih uslova slabije razvija, učinak smanjenja cista nematoda je takođe manji.
 • Međuusev - neotporan
 • SONSTIGE Ostali - bez dejstva na nematode

Nematode

Gustina populacije nematoda

niska visok

Imajte na umu: U gajenju osetljivih sorti šećerne repe moguće je veliko povećanje populacije cisti Nematoda. Za područja s potvrđenim prisustvom Nematoda i za sumnjiva područja odaberite sortu tolerantnu na Nematode.

RESISTENT RESISTENT SONSTIGE RZ RZ#NT
Pronađite konsultanta