Temperatura zemljišta za šećernu repu

 • Poštanski broj
 • Podaci se ažuriraju na dnevnom nivou
 • Optimalno vreme setve zavisi od uslova zemljišta, temperature i vlažnosti setvenog sloja
 • Savremeni hibridi imaju visok stepen tolerantnosti na hladnoću, ali ih ne treba sejatipre nego što zemljište dostigne ujednačenu temperaturu tokom 3-4 dana (5°C za laka zemljišta, 12°C za teška zemljišta)

Temperatura zemljišta za vaš region

  Zanima vas trenutna temperatura zemljišta?

  Da li ste zainteresovani za naše temperature zemljišta i da li biste želeli da vidite vrednosti za vaš region? Registrujte se na besplatnom myKWS servisu.

  Saznajte više o myKWS servisu

  Registrujte se

  Trend temperature zemljišta

  • Temperatura zemljišta
  • Prethodne godine (prosek za 10 godina)
  • Minimalna temperatura
  • Danas

  Izvor: DTN ClearAg

  Pronađite konsultanta