• KWS FELICIANO

  STABILAN HIBRID ZA VISOKE PRINOSE

  FAO 530

  • Hibrid za proizvodnju zrna
  • Dobra tolerantnost na hladnoću i sinhronizovano cvetanje
  • Stabilna dužina cvetanja i dobra tolerantnost na poleganje
  Saznaj više o hibridu KWS FELICIANO

  Prednosti

  • Izražena stabilnost prinosa u različitim agroekološkim uslovima
  • Stabilna dužina cvetanja i dobra tolerantnost na poleganje

  Preporuke za setvu

  • Temperatura zemljišta- setveni sloj (°C) 8-12
  • Gustina setve (biljaka/ha) 71 – 79.000

  Da li već znate...?

  Limit lista
  Rezultati