DAPHNA

Marknadens mest lönsamma sort

  • Högst lönsamhet utan nematodinfektion
  • Bra resistens mot bladsvampar
  • Mycket hög renhet

Egenskaper i detalj

Toleranser

  • Rhizomania
  • Nematoder

Egenskaper

  • Högst rotskörd av alla marknadssorter
  • Största marknadssort 2019
  • Bra resistens mot mjöldagg

Avkastning och egenskaper