DAPHNA

Nematodsorten med högst avkastning

  • Högst sockeravkastning
  • Bra resistens mot bladsvampar
  • Mycket hög renhet

Egenskaper i detalj

Toleranser

  • Rhizomania
  • Nematoder

Egenskaper

  • Högst rotskörd av alla marknadssorter
  • Största marknadssort 2020
  • Bra resistens mot mjöldagg

Avkastning och egenskaper