DAPHNA

Nematodsorten med hög avkastning

  • Högst rotskörd
  • Bra resistens mot bladsvampar
  • Mycket hög renhet

Egenskaper i detalj

Toleranser

  • Rhizomania
  • Nematoder

Egenskaper

  • Hög avkastning i Aphanomycesförsöken
  • Näst största marknadssort 2021
  • Bra fältuppkomst

Egenskaper

*Resultat från NBRs officiella försök 2019-2021. Stocklöpningsförsök 2021 sådd 19:e mars