• KWS_rapsfeld_blauer_himmel.jpg
  Hustota setí řepky ozimé

Jak stanovit optimální výsevek pro řepku?

Výsevek, tedy počet semen/m² k setí potřebný pro dosažení konečné hustoty porostu, musí brát v úvahu polní vzcházivost.

Pro stanovení výsevku je zásadním kritériem zvolená odrůda ve spojení s termínem setí.

Obecně lze říci, že řidší porosty řepky jsou stabilnější, což obvykle znamená méně vstupů do porostu až do sklizně.

Přehuštěné porosty mívají za následek nižší výnosy z důvodu:

 • Omezeného větvení jednotlivých rostlin
 • Horšímu vývoji kořenového systému
 • Zvýšené náchylnosti k poléhání a chorobám
 • Ztíženému dozrávání

Orientační hodnoty pro vhodnou výši výsevku

Orientační hodnoty výsevku v semenech/m2 Liniové odrůdy: Hybridní odrůdy:
Časné setí 10.–20. srpna 50–55 35–45
Střední setí 20.–31. srpna > 55 45–50
Pozdní setí počátkem září   > 55

Důležité jsou následující aspekty:

 • Optimální hustota porostu závisí na intenzitě větvení rostlin řepky.
  • Při opožděném setí či za ztížených podmínek při setí lze na podzim očekávat vývoj maximálně osmi pravých listů.
   • Hustota porostu by měla být 40–50 rostlin na m².
  • V případě časného setí a za optimálních podmínek může často řepka založit více než dvanáct pravých listů.
   • Proto se musí zabránit přerůstání rostlin.
   • Cílová hustota porostu by neměla překročit 40 rostlin na m².
   • Při přesném výsevu a setí v optimálních podmínkách lze snížit hustotou porostu na 25 rostlin na m².

 • Při optimálních podmínkách při setí lze výsevek snížit.
 • Naopak chyby v předseťové přípravě lze kompenzovat zvýšením výsevku.
 • Čím lepší jsou povětrnostní podmínky pro setí a klíčení, tím může být výsevek nižší.
 • U hybridních odrůd lze v porovnání s liniovými odrůdami snížit výsevek
  o 15–20 % v závislosti na stanovišti.
 • K výpočtu výsevku lze použít následující vzorec:

  Počet klíčivých semen / m² x HTS (g) / klíčivost (%) = výsevek (kg/ha)

Najděte s námi správnou odrůdu!
Najděte svého obchodního zástupce