• _mg_8338.jpg
    Termín setí řepky ozimé

Vše je v načasování

Pro dobrý růst a vývoj řepky ozimé v našich podmínkách je obecně vhodná doba setí od druhé dekády srpna do začátku září. Optimální termín setí může být regionálně velmi odlišný podle klimatických a stanovištních podmínek.

Časný termín setí je příznivý pro vývoj silného kořene a dobrý růst rostlin.

Na druhou stranu velmi časný termín setí zvyšuje riziko poškození řepky během zimy vlivem přebujelého růstu rostlin.

Příliš pozdní setí se slabým rozvojem rostlin na podzim může zapřičinit nedostatečný nárůst hmoty, což se následně projeví jako slabá výchozí základna pro vysoké výnosy.

Zdroj: KWS SAAT SE & Co. KGaA

Zdroj: KWS SAAT SE & Co. KGaA

Termín setí ovlivňuje očekávané výnosy.

Doba od setí do konce první pentády (5 dnů) s <2 °C Očekávané výnosy Procenta výnosu dle konkrétního stanoviště
Až 95 dní Nízký výnos 70 až 80
95 až 105 dnů Střední výnos 80 až 90
105 až 115 dnů Vysoký výnos 90 až 100
Více než 115 dnů Velmi vysoký výnos 100 až 110

Zdroj: Makowski, N. (2007)

Najděte svého obchodního zástupce