• Setí řepky ozimé

Termín setí a výsevek

V podmínkách České republiky probíhá setí řepky od první dekády srpna až do začátku září v závislosti na průběhu počasí a půdních podmínkách.

Pro dosažení nejvyšších výnosů je nutné, aby řepka prošla na podzim optimálním vývojem a dosáhla do zimy následujícího stavu:

 • Hustota rostlin 30–50 rostlin/m²
 • Vitální rostliny s 8–10 (12) pravými listy
 • Silný kůlový kořen s průměrem > 8 mm v krčku a délkou > 20 cm
 • Rostliny by měly přezimovat ve stádiu listové růžice s délkou vzrůstného vrcholu nejvýše 2 cm
 • Vyrovnané vzejití rostlin, které usnadňují následné vedení porostu

 • Struktura půdy je pro setí řepky ještě důležitější než termín setí
 • Stejně jako u základního zpracování půdy je nutné i při předseťové přípravě dosáhnout optimálního stavu půdy
 • Za všech okolností je nezbytné vyhnout se utužení a „zamazání“půdy
 • Jemně hrudkovitou půdu připravenou k setí je třeba následně dobře utužit, aby se zajistilo rovnoměrné klíčení a vzcházení i za suchých podmínek

Osivo řepky klíčí v závislosti na světle, proto lze hloubku setí
v porovnání s obilovinami významně snížit. Vzhledem
k drobnému semeni řepky je množství vody potřebné ke zbytnění osiva při klíčení malé.

Za ideálních podmínek je proto odpovídající hloubka setí
cca 1 cm. Pokud je však vlhkost půdy při setí nedostatečná, může být osivo umístěno až do hloubky 3 cm. Při ještě větších hloubkách setí však významně klesá vzcházení rostlin. Důvodem je nízká energie klíčení drobných semen řepky.

Optimální hustota porostu je velmi důležitá pro optimální růst rostlin:

 • Při opožděném setí či obtížných podmínkách při setí lze
  na podzim očekávat vývoj maximálně osmi pravých listů.
  V takovém případě se doporučuje hustota rostlin 50–60 rostlin na m².
 • V případě časného setí a optimálních podmínek může mít rostlina často vyvinuto více než dvanáct pravých listů. Proto je třeba se vyvarovat přerůstání rostlin. Požadovaná hustota rostlin by se měla snížit na 40 (pro přesný výsev a optimální distribuci osiva až na 30) rostlin na m².

Najděte si svoji ideální odrůdu řepky

Výběr odrůdy ve spojení s termínem setí zůstává důležitým faktorem pro výpočet výsevku. Informace o optimálním rozpětí termínu setí
a požadované hustotě rostlin jsou k dispozici v našem Katalogu odrůd.

Zvláštní opatření proti riziku snížení výnosu je třeba provést v následujících případech:

 • Při ztížených podmínkách pro vzcházení rostlin (nerovnoměrné rozprostření slámy předplodiny, nedostatečné zaorání slámy, riziko utužení apod.)
 • Při napadení květilkou zelnou a krytonoscem řepkovým
 • Při extrémně pozdním termínu setí