• junge_zuckerrueben.jpg
    Setí cukrové řepy

Užitečné tipy a rady pro optimální setí cukrové řepy

Pro maximální výnosy je potřeba mít 90 000 – 110 000 rostlin/ha. S dobrým osivem, při pečlivé přípravě půdy, s dobrým secím strojem se dosahuje vzešlost osiva 80 – 90 %. Při meziřádkové vzdálenosti 45 cm je proto potřeba vysévat osivo na vzdálenost 18 – 19 cm, při meziřádku
50 cm na 17 – 18 cm. Při volbě výsevní vzdálenosti je potřeba vážit klíčivost osiva, riziko jarních mrazů, účinnost moření osiva a tlak škůdců, kvalitu přípravy půdy a secího stroje.

Překontrolujte si dosaženou hustotu porostu:

  • Náhodně vyberte na poli alespoň 10 míst, odměřte na nich 22,2 m řádku a spočítejte rostliny. Zjištěný průměrný počet rostlin x 1000 udává váš dosažený počet rostli na hektaru.

Kdy zasít cukrovku? Ani příliš brzy, ani příliš pozdě...

Včasné setí je předpokladem pro dlouhou vegetaci a výnos je mj. funkcí času – vegetační doby. S opožděným setím klesá i zásoba půdní vláhy, stoupá aktivita půdních škůdců a s tím zpravidla klesá i vzešlost osiva. Jakmile je půda v březnu vlhkostně zralá pro zpracování, mělo by se s přípravou a bezprostředně navazujícím setím začít.

Porovnání optimální a nevhodné hloubky setí: