• KWS-RS-ClimaControl3-Corn-Model-Hat-Posle-Cvetanja.jpg
    Posle cvetanja

Sta se dogadja kada susa i visoke temperature postanu svakodnevica ?

CLIMACONTROL3 - grupa KWS hibrida koja ima izrazenu tolerantnost na susu , kroz 3 specificne faze razvoja: pre cvetanja; za vreme cvetanja i posle cvetanja, uspeva da svedu na minimum probleme koji se pojavljuju dolaskom susnih perioda zahvaljujuci dobro razvijenom korenovom sistemu, efikasnijem koriscenju vode i hranljivih materijala iz zemljista, sinhronizovanom metlicenju i svilanju i boljoj kontroli gubitaka vode iz biljke.

Posle Cvetanja

Formiranje skroba u zrnu zahteva asimilaciju CO2. Staygreen osobina omogućava dužu fiziološku aktivnost listova oko klipa i duže i efikasnije nalivanja zrna sve do fiziološke zrelosti.

  • CLIMACONTROL3 hibridi imaju izraženu staygreen osobinu, od cvetanja do formiranja crnog sloja na zrnu.

Nalivanje zrna mora po?eti ubrzo posle oplodnje.

  • CLIMACONTROL3 hibridi ne gube vreme i po?inju sa nalivanjem zrna neposredno posle oplodnje.

Gubici vlage iz klipa u toku ovog procesa moraju biti što manji.

  • CLIMACONTROL3 hibridi imaju klipove koji su pokriveni komušinom, koja se otvara u fazi formiranja crnog sloja na zrnu.

Ako dođe do nedostatka vlage u ovoj fazi, masa zrna kao krajnja komponenta prinosa može biti umanjena.

  • CLIMACONTROL3 hibridi u stresnim uslovima i u uslovima proizvodnje bez stresa pokazuju manje oscilacije u masi zrna

Kontakt