• KWS-RS-ClimaControl3-Corn-Presentation-Legend-Overview.jpg
    Vodič kroz sušu

O čemu govori Vodič kroz sušu?

Vodič kroz sušu govori o načinu na koji treba optimizovati postupke u poljoprivrednoj proizvodnji koji su lako primenjivi i dostupni kroz 10 najvažnijih tačaka, od osobine zemljišta i njegove obrade, do uponavanja sa 3 ključne faze razvoja biljke: pre, za vreme i posle cvetanja.
Otkrijte više o Vodiču kroz sušu:

Kontakt