• kws_rs_climacontrol3_corn_consultants_field_pre_cvetanja.jpg
    Pre cvetanja

Sta se dogadja kada susa i visoke temperature postanu svakodnevica ?

CLIMACONTROL3 - grupa KWS hibrida koja ima izrazenu tolerantnost na susu , kroz 3 specificne faze razvoja: pre cvetanja; za vreme cvetanja i posle cvetanja, uspeva da svedu na minimum probleme koji se pojavljuju dolaskom susnih perioda zahvaljujuci dobro razvijenom korenovom sistemu, efikasnijem koriscenju vode i hranljivih materijala iz zemljista, sinhronizovanom metlicenju i svilanju i boljoj kontroli gubitaka vode iz biljke.

Pre cvetanja

I fazi razvoja kukuruza od sedmog do desetog lista, formiraju se zaceci muskih i zenskih cvetova, odnosno metlice i klipa. Ukoliko dodje do nekog stresa u ovom periodu, efekat tog stresa bice vidljiv na klipu ( broj redova zrna i bro zrna u redu ) i na metlici ( broj i kvalitet antera). Ukoliko se nadju u sresnim uslovima u fazi cvetanja, CLIMACONTROL3 hibridi imaju sposobnost da formiraju zacetke znacajnog broja fertilnih cvetova na klipu, kao i broj i fertilnost antera na metlici. Takodje, u uslovima primene jakih doza herbicida, niskih ili vioskih temperatura, CLIMACONTROL3 hibridi uspesno ostvaruju svoj potencijal, pre svega brzim pocetnim porastom, razvojem nadzemnih delova biljke i korenovog sistema, kao i stabilnim i konzistentnim razvojem generativnih organa.

O hibridima iz grupe CLIMACONTROL3 , saznajte vise:

Kontakt