• 160707_imagefotos_kws_092.jpg
    Сеитбена норма при царевица

Когато адаптирате сеитбената си норма към региона и хибрида, вие поставяте основите за надеждни високи добиви

Сеитбената норма (семена / м²) може да се изчисли директно от това, колко растения искаме на полето (растения / м²). Сеитбената норма винаги е по-голяма от целевия брой растения. При нормални обстоятелства тя може да варира от 90-100%.

Различни видове сеитбени норми

Следващата таблица показва необходимата сеитбена норма на семена/м², в зависимост от исканата гъстота на растенията при 95% кълняемост. Таблицата показва вътрередовото разстояние при различни ширини на реда.

В случай на ранна сеитба и при трудни условия броят на семена, които ще бъдат засети, трябва да бъде с около 10% по-голям от гъстотата на растенията.


Растения / m2

Семена / m2

Разстояние в реда в cm

Торби / ха
(50 000 семена)

За 75 см ширина между редовете

За 37,5 см ширина между редовете

6

6.3

21.1

42.2

1.26

6.5

6.8

19.5

39.0

1.37

7

7.4

18.1

36.2

1.47

7.5

7.9

16.9

33.8

1.58

8

8.4

15.8

31.7

1.68

8.5

8.9

14.9

29.8

1.79

9

9.5

14.1

28.1

1.89

9.5

10.0

13.3

26.7

2.00

10

10.5

12.7

25.3

2.11

10.5

11.1

12.1

24.1

2.21

11

11.6

11.5

23.0

2.32

11.5

12.1

11.0

22.0

2.42

12

12.6

10.6

21.1

2.53

Източник: KWS SAAT SE & Co. KGaA

Управление на сеитбената норма и гъстотата на растенията в посева

Сеитбената норма или гъстотата на растенията се определят чрез преброяване на изсятите семена. Коефициентът на сеитбената норма трябва да се следи още при сеитбата, за да може веднага да се коригират грешките. Реалната гъстота на растенията може да се определи само след поникването на растенията, като се преброят младите царевични растения.

Бърз метод за проверка:

За да се определи гъстотата на растенията, семената или растенията се броят на линия в реда от 1.28 m при междуредово растояние от 70 см. Тази процедура трябва да се повтори най-малко в пет различни реда, преди да се определи средната стойност от преброяването.

Тази средна стойност показва броя на семената или растенията / м². При разстояние между редовете от 75 см, разстоянието е 1.33 м в реда (0.75 см х 1.33 м = 1 м²).

Този метод обаче включва известна неточност, тъй като се натрупва грешка при закръгляване.

Намерете консултант сега