• 160707_imagefotos_kws_023.jpg
    Избор на царевичен хибрид

Избор на царевичен хибрид

Изборът на хибрид е един от най-важните фактори, влияещи върху добива и качеството на царевицата.

В сравнение с други култури, при агротехнологията за производство на царевица се прилагат по-малко агротехнически мерки за развитието на растенията. Докато при много култури растителната защита в различните моменти влияе силно върху растежа и развитието на растенията, в царевичния посев растително-защитните мероприятия са значително по-малко. Бързодействащите торове също се използват в по-малка степен. Поради тези причини различните характеристики на хибрида при царевицата са много важни.

Избор на хибрид - какво наистина има значение?

За да намерите идеалния хибрид за вашата работа, районирането, местоположението и характеристиките на хибрида трябва да бъдат внимателно разгледани до най-малките детайли.

Основни фактори при избор на хибрид

Много фактори играят роля при избор на хибрид. Например, отделните хибриди имат различни характеристики - степен на ранозрялост, устойчивост и др., и те могат да бъдат тествани индивидуално за различните терени и изисквания.

Решаващи фактори при избор на хибрид:

Характеристиките на хибридите царевица са многобройни. При изборът на хибрид трябва да се определят най-съществените фактори за успешното отглеждане в собственото стопанство.

Източник: KWS SAAT SE & Co. KGaA

Източник: KWS SAAT SE & Co. KGaA

1. Критерии при избор на хибрид - избор на поле

Какво трябва да имате предвид при избор на локация


  • Затопляне на терена през пролетта

  • Влагозапасеност
  • Фитосанитарен статус на терена
  • Запасеност с хранителни вещества

Изборът на поле - въпрос: кой хибрид

С избора на хибрид може да се отговори индивидуално на вегетационното развитие и времето за реколтиране. Прочетете кои хибриди може да се разграничат въз основа на ранозрелостта и открийте кой хибрид е подходящ за вашата работа!

2. Критерии за избор на хибрид - видове употреба

Какво трябва да имате предвид относно предназначението на хибрида?

В допълнение към разликите между типовете хибриди, тук трябва да се вземат предвид и различните им предназначения.

Независимо дали е за силаж, зърно, смесен тип, или царевица за биогаз - всеки вид употреба изисква определени хибридни качества.

Научете кои критерии са от решаващо значение за съответната употреба! С избора на хибрид човек може да реагира индивидуално на различните стопански особености.

Намерете консултант сега