Crop Manager

Управление на Вашия сеитбооборот

 • Агрономична оценка на Вашите сеитбообороти
 • Икономически показатели от пръв поглед
 • Съпоставяне на различни сеитбообороти
Регистрирайте се и използвайте сега безплатно

Оптимизирайте сеитбооборотите си за най-добра производителност при едновременно поддържане на отличен здравен статус

Сеитбооборотите са се утвърдили през годините и са били източници на добри добиви. В същото време обаче отпадат все повече препарати за растителна защита. Оптимизацията на сеитбооборотите е подходящо средство за поддържане на добивите и намаляване на болестите и вредителите. Въпреки това промяната в сеитбооборот трябва да бъде добре обмислена. С Crop Manager получавате общ преглед на всички предимства и недостатъци в рамките на няколко секунди. Това ви позволява да сравнявате възможните алтернативи по-лесно и да планирате по-надеждно.

В агрономическата оценка получавате общ преглед на всички предимства и недостатъци

Основна класификация в три категории за оценка дава първоначален преглед. Допълнителна информация показва причините за нашата класификация, напр. конкретни ползи или рискове по отношение на почвата, вредителите или болестите. Освен това ще получите важна информация какво евентуално трябва да имате предвид при този сеитбооборот. В директно сравнение на сеитбооборот ще намерите оптималното решение.

Услуги и функции от пръв поглед

 • Оценка на сеитбооборотите с до 6 вида култури
 • Пряко сравнение на отделни сеитбообороти
 • Преглед на агрономическите рискове и ползи
 • Индивидуално коригиране на стойностите и параметрите

Crop Manager е топ инструмент на myKWS

С нашата дигитална услуга myKWS подкрепяме фермерите при използването на потенциала на семената им и по този начин оптимизираме добива им. myKWS предлага полезна информация и препоръки, основани на данни - от избора на подходящи семена до прибирането на реколтата. Регистрацията и ползването са безплатни.

Често задавани въпроси

Повече за myKWS
 • Споделено от клиент:

  С Crop Manager мога по-добре да преценя възможностите и рисковете и по този начин да планирам по-уверено.

  Hans Maiser, Земеделски производител