Калкулатор на разходите за сушене (царевица за зърно)

Изчислете бързо и лесно пазарното представяне на вашите царевични хибриди за зърно. Разходите за сушене оказват значително влияние върху икономическия успех на отглеждането на царевица за зърно.

Пожънато количество влажно зърно

Стойността трябва да бъде между 5 и 22 тона на хектар.
т / ха

Съдържание на влага

Стойността трябва да бъде между 15 и 40%
%

Стандартна влага

Стойността трябва да бъде между 14 и 15%.
%

Коефициент на свиване

Коефициентът трябва да бъде между 1,1 и 1,5%.
%

Коефициентът на свиване при изсушаване улавя загубите по време на сушене на зърното(натрошени зърна и други примеси).

Тази стойност може да се различава при различните дейности и трябва да бъде между 1,1 и 1,5. След това изсушаването може да се изчисли по следната формула:

Коефициент на свиване (dt / ha) = свеж добив (dt / ha) * коефициент на свиване при изсушаване * (съдържание на влага (%) - стандартна влага (%))

Цена на царевица за зърно

Стойността трябва да бъде между 10 и 360 лв / т
лв / т

Такса за сушене

Въведете стойност за таксата за сушене на % влага. Това може да се различава в зависимост от сушилните съоръжения и обикновено е от 0,5 до 4 лв /% влага.
лв /% влага

Вършитба и транспорт

Стойностите трябва да са между 130 и 190 лв / ha в зависимост от размера на полето и транспортното разстояние.
лв / ха
Пазарни резултати (Нето)
лв / ха
Тегло, сухо
T
Такси за сушене
лв / т
Такси за сушене
лв / ха

Пазарни показатели минус разходите за сушене
лв / ха
Сушене на свиване
%
T
Продажбена цена без разходи за сушене и разходи за жътва и транспорт
лв / ха

Пазарни показатели минус разходите за събиране на реколтата и сушенето.

Намерете консултант сега