Калкулатор за сеитбена норма

Изчислете сеитбена си норма и необходимото количество семена бързо и лесно. По този начин веднага знаете колко единици или килограми семена трябва да поръчате за вашия район.

 • Желана гъстота на растенията

  Нормално: 6 - 8 растения / m2, изберете по-ниска гъстота на растенията в случай на недостиг на вода
  растения / m2

  Площ на хибрид

  ха

  Целево разстояние между редовете

  Сеитбена норма
  семена / м2

  при 95% покълване

  Необходимо количество семена
  торби / ха
  Необходимо количество семена от хибрид за дадената площ
  торби
  Поставяне в реда
  см

 • Сеитбена норма

  Сеитбената норма трябва да бъде между 20 и 150 кълняеми семена на м².
  капацитет за кълняемост семена / м²

  Маса на хиляда семена

  Масата на хиляда семена трябва да бъде в границите между 2,5 и 15 g.
  г

  Кълняемост

  Кълняемостта трябва да бъде между 85 и 100%.
  %

  Семена на единица

  Една единица трябва да съдържа между 1,5 и 2 милиона кълняеми семена.
  милиона кълняеми семена

  Площ

  ха
  Норма на сеитба
  кг / ха
  Нужда от семена
  Единица (и) за дадената зона

 • Желана сеитбена норма

  Стойността трябва да бъде между 50 и 100
  Растения / м²

  Маса на хиляда семена (TGW)

  Стойността трябва да бъде между 100 и 500 g
  г

  Кълняемост

  Стойността трябва да бъде между 85 и 100%
  %
  Сеитбена норма
  кг / ха

* хибрид, одобрен в ЕС; ** хибрид, одобрен в ЕС, в последната година на анализ на стойността в Германия