Мениджмънт на силажирането

Целта на силажиране: жътва и запазване на високо качество! Управителят на силаж ви дава кратък преглед кои фактори за успех наистина имат значение при подготовката на силажа.

  • Информация за практическите възможности за хранене и контрол във вашето млечно стадо.

    Повече информация не е намерена.
    Намерете консултант сега