Рапица N-Check

Получете индикация как да оптимизирате азотното торене през пролетта с помощта на различни проби зелена маса от маслодайна рапица.

Стойност на нуждата от тор

Стойност според калкулацията на нуждата от торове
кг/ха Азот

Брой проби

4 проби от 1 м2 рапична растителна маса се събират на различни позиции в полето. Вземането на проби следва да се извърши в края на вегетацията през есента, когато растежът на рапицата и усвояването на азот са приключили. За вземане на проби растителната маса трябва да бъде суха и отделена над корена. Моля, въведете стойностите на отделните проби на биомаса в полетата по-долу.
кг
кг
кг
кг

Цена на азота

Моля, посочете стойността на вашите разходи за азот на kg N
BGN/кг Азот
ø-тегло на рапичната растителна маса
Зелена маса (ЗМ) кг ЗМ/м2

Amount of nitrogen absorbed by fresh matter
кг/ха Азот
Добавяне/намаление N на хектар*
кг/ха
Коригирано количество азотен тор (kg/ha)
кг/ха
Допълнителни разходи/спестявания на хектар
BGN/ха

NH4NO3 = 1,2 BGN/kg; CH6N2O3 = 1,4 BGN/kg

Намерете консултант сега