Променлива сеитбена норма

  • Оптимизиране на сеитбата със сателитни карти
  • Използване на добивния потенциал на по-добри площи
  • Избягване на стреса върху по-малко добри зони
Регистрация и Вход

Сателитните изображения ви показват потенциала на вашите райони с акуратност за отделните зони - така че можете да оптимизирате сеитбата на царевица

Различният капацитет на добив на почвите може да се оцени въз основа на сателитни снимки, направени за няколко години. След това тези данни се преобразуват в сеитбени карти. Колкото по-зелен е цветът, толкова по-голям е добивния потенциал на частичната площ през последните години. Чрез увеличаване на сеитбената норма потенциалът на пълния добив може да се използва в тези райони. Колкото по-червена е картата, толкова по-нисък е добивния потенциал на подзоната през последните години.

Чрез намаляване на силата на семената конкуренцията между отделните растения за оскъдни ресурси като вода или хранителни вещества може да бъде намалена. По този начин растенията могат да постигнат добро развитие на растенията и кочаните дори на по-малко добри площи.

Ръководство Стъпка по Стъпка

Услуга и функция от един поглед

Картите се прехвърлят в терминала на трактора или сеялката с помощта на USB флашка.

Прецизната сеялка, която прави възможна променливата сеитба, преобразува картата в променлива и специфична за различните зони сеитба.

Разделителната способност на картите е десет на десет метра.

По този начин могат да се вземат предвид дребните почвени разлики в обработваемата земя.

Засяването с променлива сеитбена норма е най-добрата програма от myKWS

С нашите дигитални консултантски услуги myKWS ние подкрепяме фермерите да използват потенциала на семената си и по този начин да оптимизират добива си. myKWS предлага полезна информация и препоръки, базирани на данни - от избора на правилното семе до събирането на реколтата. Регистрацията и използването са безплатни.

Повече за myKWS

Често задавани въпроси относно засяването с променлива норма