БАЛАСКО

Изцяло балансиран

FAO 430, третиран с REDIGO M

  • Висока устойчивост при условия на стрес
  • Висок добивен потенциал с бързо освобождаване на влага
  • Многофункционална употреба с предназначение: за зърно, силаж и биогаз

Характеристика на хибрида

  • Вегетационен период 125 - 130 дни
  • Високо растение с широки масленозелени изправени листа

Предимства

  • Отлична приспособимост към различни условия на отглеждане
  • Стабилен и сигурен с лек Stay green ефект

БАЛАСКО информационен лист
Намерете консултант сега