КОНФИТЕС

Мощно растение със сухо зърно

FAO 450, INITIO третиране

  • Дълбоки и силни корени, благодарение на които хибридът запазва свежест при висока температура
  • Тежко зърно с висока хектолитрова маса
  • Подходящ за по-студени и тежки почви

Характеристика на хибрида

  • Вегетационен период 127 - 130 дни
  • Високо растение с мечовидно прибрана позиция на листата

Предимства

  • Високите стъбла съдържат еластични елементи, които са необходими за намаляване на възможността за пречупване

КОНФИТЕС информационен лист
Намерете консултант сега